آرامیسآرامیس، تا این لحظه: 7 سال و 1 ماه و 7 روز سن داره
رومیسارومیسا، تا این لحظه: 4 سال و 14 روز سن داره

پرنسس آرامیس و پرنسس رومیسا

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 283
امتیاز جذابیت: 4,781
75 دنبال کنندگان
370 پسندها
553 نظرات
325 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 23
امتیاز جذابیت: 19,076
97 دنبال کنندگان
2,102 پسندها
2,462 نظرات
592 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,065
امتیاز جذابیت: 1,484
6 دنبال کنندگان
177 پسندها
209 نظرات
61 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 914
امتیاز جذابیت: 1,801
8 دنبال کنندگان
46 پسندها
647 نظرات
117 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ