آرامیسآرامیس، تا این لحظه: 7 سال و 1 ماه و 7 روز سن داره
رومیسارومیسا، تا این لحظه: 4 سال و 14 روز سن داره

پرنسس آرامیس و پرنسس رومیسا

پاییز 1395

مهر را بر سر آبان بگذار مهربان می گردد من تو را با همه مهر به آبان دادم مهربان باش که پاییز بهارت گردد از آذرخش وجود تو مهر و آبان من بهاری شد مادر! تولدتون مبارک عشق های طلائی من آرامیس: 24 مهر رومیسا: 17 آبان مامان جونم: 17 آذر ...
10 آذر 1395
1