آرامیسآرامیس، تا این لحظه: 7 سال و 1 ماه و 7 روز سن داره
رومیسارومیسا، تا این لحظه: 4 سال و 14 روز سن داره

پرنسس آرامیس و پرنسس رومیسا

تابستان 94

دوم تیرماه تولد شیوا جان دختر عمه آرامیس بود، عمه رضوانینا هم که از شیراز اومده بودند تهران خونه عمه افسانه جشن گرفتند. آرامیس هم که عاشق جشن تولد و...     آرامیس در مغازه کفش فروشی با کفشهای جدیدش     من و آرامیس در مغازه بابا! کی گفته ما شبیه هم نیستیم؟ خیلی هم به هم شبیهیم!     پنج شنبه هفته پیش که روزهای اول تیرماه بود ما با عمو مهرانینا رفتیم پارک ارم این اولین بار بود که آرامیس به باغ وحش میرفت برای همین خیلی بهش خوش گذشت تازه بعدشم رفتیم شهربازی     اینجا هم داریم میریم هفت حوض مامان جون کادوی به دنیا اومدن آبجی ر...
5 تير 1394
1