آرامیسآرامیس، تا این لحظه: 7 سال و 1 ماه و 7 روز سن داره
رومیسارومیسا، تا این لحظه: 4 سال و 14 روز سن داره

پرنسس آرامیس و پرنسس رومیسا

دو دو رو دو خبر خبر (یازده ماهگی)

آرامیس مامان دندون در آورد                                   دختر گلم به محض رفتن به 11 ماهگی اولین دندونش در اومد و من خیلی از این بابت خوشحال شدم ولی هر کاری کردم نذاشت از دندونش عکس بگیرم   اینم آش دندونیش که مامان جونش زحمتشو کشید بعد هم ما یه چند روزی رفتیم مسافرت گلپایگان و خوانسار و من اونجا حالم خیلی بد شد چون عفونت گوارشی گرفته بودم در اون حال مراقبت از دختر گلم برام خیلی سخت بود آرامیس که ذاشت با پسر عموهاش بازی می کرد ابروش خورد به لبه سکو و قرمز شد فرداش هم یه چشمش کلاً ورم ک...
24 مهر 1392

ماه آرامیس دو رقمی میشه (ده ماهگی)

سلام به همه عزیزان من واقعاً معذرت میخوام که اینقدر دیر به دیر پست میذارم، آخه هم وقت ندارم و هم یه کم تنبلم میدونید دختر قشنگ من از وقتی رفت تو ده ماهگی خیلی تغییر کرد.به عنوان مثال: دخترم دیگه قشنگ چهار دست و پا میره بای بای میکنه دست دستی میکنه پیشونیشو به پیشونیم می چسبونه خودش ماشا الله هزار ماشا الله دستشو میگیره به میز و ... بلند میشه می ایسته دستشو به کناره های مبل میگیره و یه کم راه میره (البته ما هم مواظبشیم) اگه منو باباش و مامان جونش لباس بپوشیم بریم دم در دنبالمون گریه میکنه که منم برید ده ده ... و وقتی بغلش میکنیم میریم دم در کلی ذوق میکنه و میخنده به مناسبت سالگ...
3 مهر 1392
1